Historie

Het woord ‘doula’ (uitspraak: doela) is van oorsprong oud-Grieks en betekent ‘dienende vrouw’. De werkzaamheden van de doula zijn zo oud als de mensheid zelf. Sinds mensenheugenis staan moeders, zussen, tantes en buurvrouwen en andere vrouwen bij tijdens de periode van hun zwangerschap en de geboorte van hun kinderen. In tijden dat meerdere generaties onder één dak woonden was dit de gewoonste zaak van de wereld. In de loop der eeuwen veranderde dit onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen.


Het begrip doula is inmiddels ingeburgerd geraakt in een nieuwe betekenis. Het fenomeen doula is een antwoord op het verloskundig systeem, waarbij een vrouw na haar bevalling in het ziekenhuis naar huis ging zonder verdere begeleiding. De meerwaarde van een doula in het huidige verloskundige systeem is de complementaire zorg die zij biedt vanuit een relationeel perspectief, waarbij zij samen werkt met de verloskundige zorg en de kraamzorg. Geen mens staat op zichzelf en een doula is in staat een mens in haar geheel te zien en niet te reduceren tot een medisch subject dat een kind gaat baren. De doula vergroot het ‘gehoord worden’ en daarmee de tevredenheid over de geboorte-ervaring van de vrouw.

Dora Kroon, de oprichter van de Doula opleiding in 2006, heeft zich gebogen over de vraag wat de essentie is van het werk van doula’s en in het verlengde daarvan, hoe je vrouwen toerust die doula willen worden. Samen met de studenten hebben we een hele reis afgelegd, waarbij zeker in de begintijd van de opleiding een pioneersgeest gevraagd werd. Het doulaschap was immers nieuw voor alle betrokkenen, en onze eerste lichting doula’s had de eer het beroep vorm te geven in het Nederlandse werkveld.

De Opleiding tot Doula te Utrecht is de eerste doula opleiding in Nederland. We hebben inmiddels meer dan zestien jaar ervaring met het opleiden en begeleiden van doula’s. Onze pionierservaringen hebben we geïntegreerd in een stevig fundament voor de opleidingspraktijk. Deze inbedding in praktijkervaring is een belangrijk onderdeel van de doula-opleiding. Door praktiserende doula-docenten wordt deze link met de praktijk gewaarborgd en zo blijven we aansluiten bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.
Sinds 2019 is de Doula opleiding onderdeel van Het Holos Huis van eigenaar en directeur Ellen Rolvink. Dora Kroon heeft haar taak als opleidingscoördinator inmiddels overgedragen aan Wil Meijer-Kal en Linda Schra.