Klachtenregelement

De opleiding gaat er van uit dat de in geval van conflicten tussen studenten, docenten, medewerkers en directie er voldoende gelegenheid is tot gesprek en bemiddeling en dat dit ook de eerste stap is bij het oplossen van die conflicten.

Vervolgens dient er een officiële klachtenbrief geschreven te worden aan Holos Academie t.a.v. De directie. De directie zal binnen 28 dagen werkdagen een reactie geven op de brief.

Een klacht dient zo spoedig mogelijk na het voorval waarop deze betrekking heeft, maar in ieder geval binnen een termijn van 3 maanden schriftelijk te worden ingediend bij de klachtencommissie. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.

De klacht bevat in ieder geval:

De naam van de (ex) student

De naam van de aangeklaagde

Een omschrijving van de klacht

De correspondentie en andere stukken die relevant zijn voor de klacht.