Erkenning

We vinden het belangrijk om niet alleen een goede opleiding te bieden, maar ook garant te kunnen staan voor de waarde van onze diploma’s. De doula-opleiding is erkend door de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s (NBvD).

Naast dat de opleiding een NBVD erkende opleiding is, is onze doulaopleiding sinds 2021 de enige opleiding in Nederland die op HBO niveau geaccrediteerd is door Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO). Particulier onderwijs valt niet onder het toezicht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Om tot vergelijkbare kwaliteit te komen, toetst en beoordeelt KTNO op een vergelijkbare manier.

Holos is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De doula opleiding is hierdoor vrijgesteld van BTW.