Hart, hoofd & handen

Onze visie

De doula opleiding wordt getypeerd door drie pijlers: hart, hoofd en handen. Die pijlers staan voor empathie, belichaamde professionaliteit en intuïtief handelen.

De opleiding heeft een relationele benadering en gaat uit van het maken van verbinding. Vanuit een holistische visie zien we de doula als onderdeel van het grotere geheel. De begeleiding die de doula biedt is ingebed in de relatie tussen de doula en het stel. Er wordt dan ook tijd besteed aan het opbouwen van deze relatie. De doula wordt als een spil in het web gezien die ook de verbinding weet aan te gaan met de andere geboortewerkers.

Er is veel aandacht voor de vorming als professional. De student groeit uit tot een echte professional die kan uitzoomen en reflecteren op verschillende handelingswijzen. We geven onze studenten de kennis en kunde mee die ze nodig hebben om als zelfstandige in het unieke Nederlandse werkveld te kunnen opereren, terwijl we samen werken aan een stevige basis van zelfvertrouwen en aan een persoonlijke invulling van het doulaschap. Na de opleiding heeft de doula de benodigde kennis in huis en weet ze wat de keuzemogelijkheden zijn van een zwangere vrouw.

Naast de benodigde kennis, weet ze ook op het juiste moment te vertragen en te vragen: ‘Kunnen we nog even wachten tot we die keuze maken?’. Ze heeft de moed om stil te staan zodat antwoorden van binnenuit kunnen komen. Tot slot is de doula toegerust om praktische ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van massage en ademhalingsoefeningen. Ze leert de moeder om meer in contact te komen met haar lichaam, zodat zij met vertrouwen in haar eigen lijf de bevalling ingaat. De doula is van de oeroude wijsheid van het lichaam doordrongen en weet dat het lichaam gemaakt is om zwanger te zijn en een kind te baren.

In de opleiding spelen praktijkoefeningen een belangrijke rol, zodat de studenten meteen worden uitgenodigd de kennis toe te passen. We hebben gekozen voor een uitgebreid curriculum dat over langere tijd is uitgesmeerd, zodat er tijd is om te groeien als doula en als mens. Het geeft de studenten de kans om de kennis eigen te maken en daadwerkelijk te integreren en belichamen. Studenten kiezen voor onze opleiding door de gedegen kwaliteit, het uitgebreide curriculum dat ze goed voorbereid om meteen aan de slag te kunnen gaan en de verbinding die wordt gemaakt tussen theorie en praktijk.