OPLEIDING TOT DOULA  
te Utrecht sinds 2006

 

Veelgestelde vragen

  • De Opleiding tot Doula Utrecht is uniek. 
  • Het is de enige echt Nederlandse opleiding met een uitgebreid leertraject voor optimale ondersteuning van jouw ontwikkelingsproces tot doula.

 

Ik zie dat er bij jullie 17 lesdagen geven worden. Waarom is dat?

 

Waarin onderscheidt de opleiding tot doula zich van andere cursussen?

 

Ik begreep dat je pas na de eerste 6 lessen je stages mag gaan vormgeven. Waarom is dat?  

 

Ten eerste heeft de opleiding tot doula gekozen voor optimale ondersteuning van jouw leertraject door kwalitatief goede contactmomenten te bieden. Door deze lesdagen over een iets langere tijdsduur uit te spreiden kun je het leerproces in jouw eigen tempo vormgeven, terwijl je steeds met dezelfde groep samenkomt. Het groepsproces met steeds dezelfde vertrouwde medestudenten wordt door de opleiding tot doula ervaren als een heel waardevol middel om elkaar ondersteunen, inspireren, van elkaars ervaringen te leren en samen verder te groeien.

De lengte van het opleidingstraject is afhankelijk van hoe snel je de  stages vormgeeft. Het is mogelijk om  in 7-8 maanden je diploma behalen.

Ten tweede willen we aangeven dat de erkenning van alle door de beroepsvereniging [NBvD] opleidingen minimaal 3 stages moeten omvatten.Dit vraagt tijd. Ook bij opleidingen met minder contactmomenten. De totale duur van het diplomeringstraject kan daardoor even lang worden met de schijnbaar kortere trajecten.

De opleiding tot doula biedt docentbegeleide contacturen met docenten met ieder een eigen invalshoek en vanuit haar professionaliteit, eigen deskundigheden . Zo is er een (klinisch) verloskundige bij de opleiding betrokken, een communicatiecoach, diverse praktiserende doula's. Daarnaast maak je kennis met thema's, die anders mogelijk in een bijscholing gevolgd zouden moeten worden, bijvoorbeeld het omgaan met rouw en verlies, post partum depressie, protocollen en de mogelijke invloed hiervan op het geboorteproces en jouw rol, werken met de rebozo etc.  

Elke doula-in-opleiding heeft vanaf de eerste lesdag een vaste stagebegeleider die beschikbaar is voor alle vragen en ondersteuning in haar opleidingsproces.

We zijn van mening dat je na de 6e lesdag voldoende toegerust bent, om het contact met een cliente en haar evt. partner aan te gaan.

De opleiding tot doula heeft er voor gekozen, naast diverse basisvaardigheden, aandacht te besteden aan communicatielessen, waarin je veel leert over het contact opbouwen, de intake doen en het geboorteplan vormgeven.

Wat zijn de kosten van de opleiding?    

Hier kan jouw vraag komen te staan! 

Hier kan jouw vraag komen te staan!

Het antwoord hierop vind je hier.