stagetijd januari 2022 – januari 2023

Hoe wil jij bevallen? Kijk je er naar uit? Of juist niet? Als aanstaande ouder komt er veel op je af. Er zijn allerlei keuzes te maken en veel verschillende adviezen. En ideaal gezien zou je vooral ontspannen zijn. Ik ben Anna, een betrokken, optimistische en realistische Doula. In spannende situaties breng ik rust, een lach en een open-mind. In gesprekken met jou en je eventuele partner verkennen we (beval)wensen, ik ondersteun jou/jullie om eigen keuzes te maken. Door het bieden van mentale en fysieke steun help ik bij een bewuste en ontspannen ervaring van de zwangerschap en bevalling.
Voel je vrij om contact op te nemen. Graag maak ik kennis om te kijken of er een klik is.

How do you want to give birth? Are you looking forward to it? Or not at all? There is so much to process for a parent-to-be. So many choices to make and a diversity of advice. While ideally you’d be mostly relaxed. I’m Anna, a committed, optimistic and realistic Doula. In tense situations I bring calmness, a smile and an open-mind. In conversations with you and your partner (if so), we’ll explore your (birth)preferences, I’ll support you to make your own decisions. By offering mental and physical support I help with a conscious and relaxed experience of pregnancy and childbirth.
Feel free to get in touch. I would like to meet to see if we match.

www.doula-anna.nl
mail@doula-anna.nl
Werkgebied: maximaal 45 min. rijden vanuit Nijmegen.

Anna Stroot