Ann Verhulst

Ann Verhulst

‘Ik kijk bijzonder dankbaar terug op het jaar van mijn doula-opleiding. Voor mij is een hele nieuwe wereld opengegaan aan kennis, vaardigheden en ervaring. Mijn groei als mens en doula is terug te vinden op al deze vlakken en ik voel hoe verrijkend het is geweest dat ik samen met een geweldige groep vrouwen deze weg heb mogen afleggen. Het meest wonderlijke vond ik om in mezelf en met elkaar steeds verder toe te groeien naar de doula die we vanbinnen al zijn.

Het opleidingsjaar zorgde ervoor dat de doula-in-mij steeds zichtbaarder kon worden en vorm kreeg. Van daaruit is het al allemaal gaan stromen. Door mond-op-mond reclame leidden de stages al snel tot betaalde-doula-begeleidingen. Ik leer steeds verder bij en mijn kennis verdiept zich. Maar boven alles ben ik bewust van wat ik ieder moment met me meedraag. Mezelf. Ik heb geleerd dat dit is wat ik als doula, als dienende vrouw, vooral te bieden heb. Hoe ik door het ontvangen van mijn eigen kwetsbaarheid en kracht, er van mens tot mens, voor en naast de ander kan zijn.’