Het curriculum

De Opleiding tot Doula bestaat uit twee onderdelen: een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. Het theoretische deel bestaat uit 15 lesdagen en 2 afrondende terugkomdagen. Het traject wordt afgesloten met een eindpresentatie over hoe de student zich gedurende de opleiding als mens en als doula heeft ontwikkeld.

Naast het volgen van het theoretische gedeelte dient elke doula-in-opleiding zelfstandig minimaal drie stagebevallingen te begeleiden. Na de zesde lesdag kunnen de studenten starten met het werven en vormgeven van hun stages.

De studie is geaccrediteerd voor 16 ECTS ( = 448 SBU).

Lesdag 1 Kennismaken met elkaar en de opleiding:

 • CI
 • Leerdoelen en intervisie
 • Taken en kwaliteiten van de doula

Lesdag 2 Communicatieaardigheden en gesprekstechnieken:

 • 4stapsleerproces
 • Algemene communicatie
 • Kennismaken met cliënten
 • Intakegesprek

Lesdag 3 Verloskunde (basiskennis)

Lesdag 4 Voorbereiden op het geboorteplan

 • De rol van hormonen bij de zwangerschap en geboorte
 • Pijnbestrijding

Lesdag 5 Het geboorteplan als hulpmiddel

Lesdag 6 De start van een bevalling (1)

 • Praktijk
 • Emotionele ondersteuning
 • Uitleg stage

Lesdag 7 De start van een bevalling (2):

 • Diverse zwangerschapscursussen
 • Ontspannings- en ademhalingstechnieken
 • Diverse massagetechnieken

Lesdag 8 Praktijk:

 • Bespreken praktijkervaringen
 • Bekkenbodem
 • Ondersteunen partner
 • Rebozo

Lesdag 9 Verloskunde (verdieping):

 • Ontsluiting en uitdrijving en rol van de doula
 • Barenshoudingen
 • Pijnbeleving en het model van Loeser

Lesdag 10 Rol van de doula tijdens bevalling:

 • Bespreken praktijkervaringen
 • De rol van de doula bij een ziekenhuis- en thuisbevalling
 • De rol van de doula tijdens normale en complexe bevallingen

Lesdag 11 Geboorteverslag en rouw in het kraambed:

 • Nageboorte en belang van hechting
 • Eigen geboorteverslag
 • Rouw in het kraambed: verwerkingsproces en betekenis doula

Lesdag 12 Ondernemersdag

Lesdag 13 Verdiepingsdag:

 • Eigen bevallingservaring(en) en invloed op rol als doula
 • Bespreken praktijkervaringen
 • Geweldloze communicatie en samenwerking

Lesdag 14 Doula als één van de betrokkenen bij het geboorteproces (1):

 • Presentaties
 • Cliënten met een bijzondere achtergrond (zoals niet-westerse cultuur of trauma)

Lesdag 15 Doula als één van de betrokkenen bij het geboorteproces (2):

 • Omgaan met andere zorgverleners met de Roos van Leary
 • Cliënten met een bijzondere achtergrond (zoals niet-westerse cultuur of trauma)

Lesdag 16 Voortgang stages en eindpresentaties (1):

 • Persoonlijke groei en ontwikkeling als doula

Lesdag 17 Voortgang stages en eindpresentaties (2):

 • Uitreiking diploma’s