Privacy verklaring Opleiding tot Doula

 

Verantwoordelijkheid

De Opleiding tot Doula, gevestigd aan de Fluitekruidweide 41, 3448 JB Woerden is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Contactgegevens

Opleiding tot Doula                                                          +3165025202
t.a.v. D. Kroon                                                                    info@holos.nl          
Fluitekruidweide 41                                                          www.doulaopleiding.nl                                                       
3448 JB Woerden                                                               KvK 30197170  

                        

Doel gegevens    

 1.      De Opleiding tot Doula kan via e-mail nieuwsbrieven versturen. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds
       commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via
       het daarvoor bestemde formulier op de website van Opleiding tot Doula . Daarnaast kan je mondeling
       of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. 
 2.      Contact opnemen
       Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Opleiding tot Doula via de
       website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel
       of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en
       projectomschrijving.

 Ontvangers

De gegevens die de Opleiding tot Doula ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v. Hostnet
De e-mail van de Opleiding tot Doula wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door de Opleiding tot Doula, maar nooit langer dan nodig is voor het uivoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

     Contact opnemen
       Op het moment dat je contact opneemt met de Opleiding tot Doula via mail, dan worden
       die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, 
       opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Beveiliging

 1.      Er worden van jouw persoonsgegevens en eventuele foto’s geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens
       worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software en dienen het opleidingsbelang.
 2.     De persoonsgegevens die door de Opleiding tot Doula of door eerder genoemde derden worden beheerd,
      zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. 
 3.     De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of
      vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de
      benodigde apparaten.
 4.     Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw
      verbinding met de website van de Opleiding tot Doula privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje
      voor de url.

Jouw rechten

1.       Recht op inzage
          Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Opleiding tot Doula
          vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op
          te nemen met Opleiding tot Doula. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2.       Recht op rectificatie
          Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren
          door Opleiding tot Doula.

3.       Recht op overdracht
          Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Opleiding tot Doula opgeslagen liggen in het geval je
          overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht.
          Hierbij dient Opleiding tot Doula al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4.       Recht op wissen van gegevens
          Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Opleiding tot Doula vastgelegd zijn?
          Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens 

5.       Recht op het indienen van een klacht
          Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat
          Opleiding tot Doula niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

6.       Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
          Wil jij niet dat Opleiding tot Doula jouw gegevens gebruikt?
          Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

7.       Het gebruik maken van deze rechten kan via secretariaat@doulaopleiding.nl

Plichten

 1.      De opleiding tot Doula verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk
          een opleidings- en trainingsbelang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

2.       De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het
          aanbieden van de diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om informatie te kunnen versturen.
          Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan de Opleiding tot Doula de betreffende
          dienst niet aanbieden. 

3.       Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met de Opleiding tot Doula met anderen dan de
          hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar
          eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

4.       De Opleiding tot Doula behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist
          dan wel wanneer de Opleiding tot Doula dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch
          verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de Opleiding tot Doula te beschermen.
          Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.  

Een PDF bestand van deze privacyverklaring vind je hier. Laatste update 16 mei 2018

 
 
 
Map
Info