Een moeder voor de moeder

 

Emotionele rust en levenswijsheid

Het woord ‘doula’ komt uit het oud-Grieks en betekent, losjes vertaald, ‘dienende vrouw’. In de oudheid was zij de oudste en meest wijze bediende in het huishouden. Waarschijnlijk hielp zij de vrouw des huizes ook bij haar bevallingen. Volgens de overlevering onderscheidde ze zich door emotionele rust en levenswijsheid, en wij kunnen ons voorstellen dat de doula zeker bij een bevalling liet zien hoe belangrijk haar aanwezigheid was.

Tegenwoordig kiezen steeds meer aanstaande gezinnen ervoor deze oude traditie nieuw leven in te blazen door een hiervoor speciaal opgeleide professionele doula in te huren. We noemen haar nu ook wel zwangerschaps- en geboortecoach, maar ze is meer dan dat.  De doula is een ervaren en kundige vrouw, niet zelden zelf moeder, die aanstaande ouders op een niet-medische manier ondersteunt tijdens de zwangerschap, de geboorte van hun kindje en in de periode erna. De doula helpt de zwangere en haar partner na te denken over wat zij belangrijk vinden in het proces. Ze bemoedigt, stelt gerust en bevestigt wanneer dat nodig is. Ze stelt zich, zoals in de oudheid, nog altijd ‘dienend’ op en in die houding zit juist haar kracht. Een goede doula is zeer gevoelig voor de behoeftes van degene die ze ondersteunt. Ze helpt de aanstaande moeder haar eigen vertrouwen te vinden, zonder controle te willen uitoefenen of te veel aanwezig te zijn.


 dr. Christiane Northrup:      

'Van externe controle tot innerlijk weten'     

Lees het boek!

 


 

 

dr. John Kennell:

'If a doula were a drug,
it would be unethical not to use it.'


Bekijk de video!

Lees het boek!


Geen vervanging van verloskundige of arts

Gedurende de gehele bevalling wijkt de doula niet van de zijde van de barende vrouw. Ze helpt haar te zoeken naar een fijne houding, geeft massages, moedigt haar aan, houdt haar vast, brengt iets te drinken, zorgt voor een bad of een douche, of geeft uitleg over wat er gebeurt. Hoe een bevalling ook verloopt: de doula is aanwezig, als vraagbaak en als rots in de branding, om fysieke en emotionele ondersteuning te bieden. Doula’s hebben gedegen kennis van het geboorteproces, maar zijn geen vervanging voor de verloskundige of arts. Hun taak is om onvoorwaardelijk achter de aanstaande ouders te gaan staan en hen te voorzien van informatie, zodat ze hun eigen keuzes kunnen maken. Je zou de doula kunnen zien als een tolk of ‘buffer’, zeker in een ziekenhuisomgeving waarin er veel tegelijkertijd om de barende vrouw heen kan gebeuren. Het is haar taak ervoor te zorgen dat de aanstaande moeder en haar partner zich gehoord, gezien en gerespecteerd voelen, ook en juist op momenten van medisch ingrijpen, zorg of angst. De doula is daarmee nadrukkelijk ook géén vervanging voor de partner. Voor een partner is bevallen immers ook een hoogtepunt in het leven en door de emotionele betrokkenheid kan het soms moeilijk zijn om te weten wat er op dat moment nodig is. De doula helpt de partner door tips te geven over hoe hij of zij zo goed mogelijk zijn of haar partner kan ondersteunen.

 

    

 
 
 
Map
Info