Opleidingstraject


De Opleiding tot Doula te Utrecht is de eerste doulaopleiding in Nederland, gestart op 6 januari 2006. We hebben meer dan tien jaar ervaring met het opleiden en intensief begeleiden van doula’s. Met de kennis en kunde van het unieke Nederlandse verloskundig systeem bereiden we onze doula’s voor op wat zij in het werkveld kunnen verwachten. Doordat onze docenten uit heel Nederland komen zijn we goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van geboortezorg, en dankzij onze centrale leslocatie weten ook studenten uit heel Nederland ons te vinden.
Theorie

De Opleiding tot Doula bestaat uit twee onderdelen: een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. Het theoretische deel bestaat uit 15 lesdagen en 2 afrondende terugkomdagen. De lesdagen van de groep die de opleiding gaan starten staan op de site.

De lessen worden verzorgd door praktiserende doula’s. Zij delen hun beroepservaringen met de studenten en begrijpen de uitdagingen waarmee zij te maken krijgen. Naast het vaste team van doula-docenten worden diverse gastdocenten uit het veld uitgenodigd, zoals een (klinisch) verloskundige.

Van de studenten wordt een actieve houding verwacht. Het is van belang dat zij zich bijvoorbeeld terdege op de lessen voorbereiden door middel van zelfstudie-opdrachten.

Het traject wordt afgesloten met een eindpresentatie over hoe de student zich gedurende de opleiding als mens en als doula heeft ontwikkeld.

Lees meer over het curriculum.Praktijk

Naast het volgen van het theoretisch gedeelte dient elke doula-in-opleiding zelfstandig minimaal drie stagebevallingen te begeleiden. Na de zesde lesdag kunnen de studenten starten met het werven en vormgeven van hun stages. De doula biedt complementaire zorg en moet dus excellente communicatieve vaardigheden bezitten om op gepaste wijze te communiceren en eventueel te bemiddelen tussen medische hulpverleners en aanstaande ouders. Vandaar dat wij onze studenten pas na het voltooien van de lesmodule over communicatie voldoende voorbereid achten voor de stages.

Gedurende de opleidings- en stageperiode staat de opleiding garant voor haar studenten. Elke student krijgt een persoonlijke stagebegeleider, die haar eerste aanspreekpunt vormt voor vragen over de stages en de opleiding.


Diplomering en certificering

Het diploma wordt uitgereikt indien de studente niet meer dan twee lesdagen verzuimd heeft en de volgende onderdelen van de opleiding met een voldoende afsluit:

-     de toets Verloskunde

-     drie stages

-     de eindpresentatie

Wanneer zij niet drie, maar twee stages afgerond heeft en verder aan de overige eisen voldoet, wordt er in plaats van een diploma een certificaat verstrekt. De Opleiding tot Doula is erkend door de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s (NBvD). Dit betekent dat de opleiding voldoet aan de kwaliteitscriteria gesteld door deze organisaties.Afhankelijk van hoe snel de studenten met de stages willen en kunnen beginnen en afronden duurt de opleiding 9 tot 18 maanden. Deze variabele tijdsduur garandeert een op maat gesneden leertraject, dat in iedere student het beste naar boven haalt.

 
 
 
Map
Info