Curriculum


Tijdens de lesdagen komen in workshops, colleges en groepswerk vele onderwerpen aan bod. Om de afstand tussen theorie en praktijk zo klein mogelijk te houden bieden we geen afgebakende ‘vakken’ aan. In plaats daarvan worden thema’s die wij essentieel vinden op meerdere momenten in de opleiding behandeld. Zo worden dwarsverbanden gelegd en op deze manier kunnen we bovendien op elk gewenst moment aandacht besteden aan wat op dat moment binnen de lesgroep leeft.

 

De belangrijkste thema’s zijn:

-     Communicatievaardigheden en gesprekstechnieken

-     Verloskunde (basiskennis)

-     Het geboorteplan als hulpmiddel

-     De rol van hormonen bij zwangerschap en geboorte

-     Ontspannings- en ademhalingstechnieken

-     De rol van de doula tijdens normale en complexe bevallingen

-     De rol van de doula bij een ziekenhuis- en thuisbevalling

-     Het geboorteverslag

-     Persoonlijke groei en ontwikkeling als doula

-     Cliënten met een bijzondere achtergrond (zoals niet-westerse cultuur of trauma)

-     De ondernemende doula


Door intensieve begeleiding en de dynamiek van de groep leer je tijdens de opleiding veel over jezelf, je communicatieve vaardigheden, en jouw leerstijl. Daarnaast leer je wat je kunt zeggen en bespreken in een begeleidingsgesprek, hoe je kunt ondersteunen bij het opstellen van een geboorteplan en hoe je bijvoorbeeld uit kunt leggen wat 'informed consent' inhoudt. Ook komt aan bod: hoe ga je om met zorgverleners? Wat als mensen jou vijandig bejegenen? En hoe gebruik je het schrijven van een geboorteverslag om de vrouw te helpen de geboorte zo goed mogelijk te verwerken of positief op terug te kijken?

Naast het ondersteunen en begeleiden rondom zwangerschap en geboorte krijg je als doula met nog veel meer te maken. Het doulaschap kan veel van je vragen. Zo moet je ten tijde van een op handen zijnde bevalling altijd beschikbaar zijn om je cliënt bij te staan, ook midden in de nacht, en dat heeft zijn weerslag op jouw eigen leven. Tijdens de opleiding zullen we daarom stilstaan bij hoe je het doulaschap combineert met bijvoorbeeld een gezin of andere werkzaamheden. Ook zul je leren hoe je een eigen praktijk opzet, naamsbekendheid opbouwt, en klanten vindt.

 


 
 
 
Map
Info