OPLEIDING TOT DOULA  
te Utrecht sinds 2006

Kennis en Vaardigheden

De opleiding bestaat uit twee onderdelen, een praktisch en theoretisch gedeelte. Deze onderdelen lopen vanaf les 7 naast elkaar.

Het theoretisch deel bestaat uit 15 lesdagen en 2 afrondende terugkomdagen.  

Gedurende de opleidingsperiode zijn er gemiddels 2 opvolgende opleidingsdagen per maand, altijd op de vrijdag en zaterdag.

Daarnaast dient de doula zelf actief te zijn en de zelfstudieopdrachten voorafgaand aan de lesdag uit te voeren.

De lesdagen omvatten de volgende onderwerpen die door het curriculum verweven zijn.

  1. Basiskennis m.b.t. verloskunde;

  2. Kennis over hormonale processen en de mogelijke invloed hiervan op de aanstaande moeder;

  3. Leren en discussiëren over psychologische processen en emoties die te maken hebben met zwangerschap en geboorte;

  4. De rol van de Doula gedurende de prépartum, partus en postpartum periode en hoe je deze rol kunt innemen en op jouw eigen wijze vormgeven;

  5. Je eigen groeiproces tot doula en het handen en voeten geven aan eigen inbreng, intuitie en kennis;

  6. Ondersteunen bij het vormen van een geboorteplan en dit als hulpmiddel gebruiken bij het ondersteunen tijdens de geboorte;

  7. Hoe je als doula vrouwen en hun partners kan steunen als er complicaties optreden tijdens de zwangerschap, de geboorte en na de geboorte (zowel emotioneel als praktisch dmv doorverwijzing etc);

  8. De richtlijnen en grenzen van het beroep Doula  en hoe deze leren te bewaken (op ethisch en handelend vlak).