OPLEIDING TOT DOULA  
te Utrecht sinds 2006

Onze visie

Het beste wordt onze visie verwoord door de onderstaande tekst.

In haar boek

‘Vrouwen lichaam Vrouwen wijsheid’

beschrijft dr. Christiane Northrup de doula als volgt:(blz 390/391)

"De moeder bemoederen: die tijd is nu aangebroken"

Ondersteuning bij barensweeën is eeuwenoud en we voelen intuïtief dat vrouwen die zich tijdens de weeën het meest ondersteund voelen, het er ook het best van afbrengen. De artsen Marshall Klaus en John Kennell hebben in zes klinische proeven bewezen dat de aanwezigheid van een vrouwelijke helpster, die ‘Doula’ genoemd wordt, de barensweeën bij het eerste kind met gemiddeld twee uur bekort, de keizersnede met 50 procent verkleint, de behoeft aan pijnstillers en epidurale anesthesie vermindert, de vader helper in vertrouwen deelgenoot te zijn en het succes van de borstvoeding bevordert. Dr. John Kennell heeft berekend dat de gezondheidszorg minstens twee miljard dollar per jaar zou besparen aan kosten van niet noodzakelijke keizersneden, epidurale anesthesie en maatregelen om infecties bij pasgeborenen te voorkomen, als de eenvoudige maatregel van ondersteuning door een Doula gemeengoed zou worden. Schamper zei hij:” Als een medicijn hetzelfde effect zou hebben, zou het onethisch zijn het niet te gebruiken.”

"Bij ondersteuning tijdens de weeën denken we maar al te vaak aan een soort ‘coach’, aan iemand die de juiste ademhalingstechnieken kent enzovoort. De Doula is echter de belichaming van vrouwelijke wijsheid. Ze is een meelevende vrouw die speciaal opgeleid is om emotionele steun te geven tijdens de barensnood door zich af te stemmen op de behoefte van de moeder en haar te bemoederen. Doula’s scheppen een ‘emotioneel ondersteunende sfeer voor de moeder en moedigen haar aan naar haar eigen lichaam te luisteren om te weten te komen wat tijdens de verschillende fasen van de weeën het best voor haar is…."


“Een goede Doula”, zo schrijven de auteurs van ‘Mothering the mother’, geeft zichzelf en is niet bang liefde te tonen”. Een Doula betreedt de psychische ruimte van een barende vrouw, is zich scherp bewust van haar behoeften, stemmingen,veranderingen en onuitgesproken gevoelens en reageert daar zeer alert op. Ze heeft geen behoefte om controle uit te oefenen of de aanstaande moeder te benauwen met overdreven gedoe. Iedere vrouw zou de weldadige werking van een Doula moeten kunnen ervaren. Deze vrouw doet overigens geen afbreuk aan de rol van de vader of de andere ouder van de baby. Hij wordt juist gestimuleerd en hij (of zij) krijgt de ruimte voor deze zeer belangrijke taak de moeder lief te hebben.”