OPLEIDING TOT DOULA  
te Utrecht sinds 2006

Geschiedenis van de opleiding

De werkzaamheden van de doula zijn eeuwenoud. Al sinds mensenheugenis staan vrouwen aanstaande moeders bij in hun geboorte- en transformatieproces. In de loop der eeuwen veranderde dit en sinds de jaren 50 zijn de aanstaande vaders meer betrokken bij geboorte.

Ook de medische wereld evolueerde en ook mannelijke artsen en gynaecologen ontstonden en konden medisch ingrijpen wanneer noodzakelijk.

De veranderde systemen maakte dat er rondom de millenniumwisseling opnieuw het fenomeen Doula opkwam in de Angelsaksische landen. Het was een antwoord op het in die landen gehanteerde verloskundige systeem, waarbij een vrouw na haar bevalling in het ziekenhuis naar huis ging zonder verdere begeleiding. In Nederland is de geboorte zorg anders ingericht, maar toch werd het ook hier duidelijk dat er een verandering gaande was in de wensen en behoeftes van de zwangere vrouw. De zwangere vrouw raakt meer geïnformeerd over alles wat betrekking heeft op zwangerschap, bevalling en opvoeding en juist daardoor wordt ze veel onzekerder. Deze onzekerheid roept veel vragen op. Er is meer behoefte aan emotionele ondersteuning, ook in goede situaties. De vraag rees: hoe hierop te reageren? De doula leek een antwoord. 

Trudie Kamphuis, Thea van Tuyl en Dora Kroon kwamen vanuit hun betrokkenheid bij bevallen en geboortezorg in contact en zochten samen een manier om de Doula in Nederland te introduceren. De vraagstukken waar wij ons over bogen:

 

Wat is de meerwaarde van de doula in het huidige verloskundige systeem?

Complementair

De doula moet aanvullend zijn op de bestaande zorg en is geen vervanging voor de kraamzorg of verloskundige zorg, zij biedt complementaire zorg. De primaire focus van de doula ligt op de emotionele en praktische ondersteuning van de vrouw en haar partner. De doula moet het gevoel van 'gehoord worden' en daarmee de tevredenheid over de geboorte-ervaring en begeleiding van de vrouw vergroten. Dit zal ze onder andere door continue ondersteuning doen. 

Deze primaire taken van de doula zijn destijds vastgesteld (op basis van eigen, kleinschalig onderzoek) en worden inmiddels in diverse onderzoeken bevestigd als van grote invloed op de beval ervaring van vrouwen.Wat is de essentie van het werk als doula?

Hoe rust je vrouwen toe die doula willen worden?

Excelente communicatieve vaardigheden en het vermogen als intermediair op te treden, basale fysiologische kennis over het geboorteproces en een warm hart (en weten hoe dit inlevingsvermogen ondersteunend toe te passen). Dit waren en zijn nog steeds de pijlers waarop het leerprogramma gebaseerd is.

Ook werd zeker in die eerste groepen een pioneersgeest gevraagd om het beroep neer te zetten. Want wat we vooral willen zien van de doula:

Een stabiele en wijze vrouw, die de aanstaande moeder en haar partner ondersteunt tijdens de zwangerschap en de geboorte van hun kind. En ze is tevens in staat dit stel een natuurlijke, en tegelijkertijd buitengewone ervaring te laten beleven. 


6 januari 2006 startte het eerste opleidingstraject