OPLEIDING TOT DOULA  
te Utrecht sinds 2006


 

Opleiding tot Doula Utrecht


De Opleiding tot Doula te Utrecht is de enige volledige Nederlandse opleiding tot doula en wordt erkend door de Nederlandse Beroepsvereniging voor doula's.

Een doula word je niet, een doula ben je al. Je betrokkenheid en liefde voor zwangerschap en geboorte is iets wat je al meeneemt in de opleiding. De doulaopleiding is erop gericht je te begeleiden tot professioneel doula. 

Met de kennis en kunde van het unieke Nederlandse verloskundige systeem bereiden we je voor op wat je in het werkveld kunt verwachten. 

Onze opleiding is meer dan een (weekend)training. Je krijgt de kans de opgedane kennis te laten bezinken en mee te nemen in je dagelijks leven. De vaardigheden en ervaringen die je gedurende de opleiding opdoet, worden met elkaar gedeeld. Je vormt met je groepsgenoten een hechte vrouwengroep die elkaar steunt.

Je kunt je in je eigen tempo ontwikkelen en ervaren welke kwaliteiten jij als doula bezit en hoe deze het beste in te zetten. Vanaf de eerste contactdag is er een stagebegeleider beschikbaar die je, zo nodig, buiten de lessen om extra ondersteuning kan bieden.

Zij kan je helpen te ontdekken wat je unieke vaardigheden zijn en hoe je ze kunt inzetten in de stages en en in je ontwikkeling tot doula.