OPLEIDING TOT DOULA  
te Utrecht sinds 2006

 

Duur, opzet en kosten van de opleiding 

De opleiding tot Doula duurt 9 – 18 maanden, afhankelijk van het tempo en de inzet van de deelnemer.

Het theoretische deel van de opleiding bestaat uit 17 lesdagen, waarin 11 thema’s worden behandeld:

 • Verloskunde
 • Kennismaking: kwaliteiten waarover een doula dient te beschikken
 • Kennis maken met je cliënten
 • Voorbereiding op het geboorteplan
 • Het geboorteplan 
 • Start van de bevalling
 • Praktijk : ontspanning- en ademhalingsoefeningen 
 • De rol van de doula bij een ziekenhuisbevalling
 • Het geboorteverslag
 • Ondernemen en ondernemer zijn;   
 • De doula als een van de betrokkenen bij het geboorteproces                           


Het praktische deel wordt gevormd door 3 stages.

Vanaf de 6e lesdag mag de deelnemer haar stages vormgeven. We gaan er van uit dat ze dan voldoende bagage heeft om dit professioneel te doen.

Voordelen van de opleiding tot doula te Utrecht

 • is afgestemd op het Nederlandse verloskundig systeem;
 • rust de deelnemer volledig toe op de begeleiding van haar cliënten in de zwangerschap en tijdens de bevalling;
 • wijst de deelnemer bij de start van de opleiding een stagebegeleider toe, die het eerste aanspreekpunt is bij vragen;
 • begeleidt haar deelnemers intensief tijdens de stage om ze zo goed mogelijk toe te rusten als toekomstig professioneel Doula;
 • is Nederlandstalig. 

Toelatingscriteria:

Van de toekomstige deelnemer verwachten we dat ze:

- passie heeft voor zwangerschap en bevalling;
- zich dienstbaar kan opstellen;
- bereid is ondernemer te worden; 

Het intakegesprek

Bij inschrijving voor de opleiding wordt € 75.- inschrijfgeld gevraagd. Wanneer dit inschrijfgeld is overgemaakt is de inschrijving definitief en volgt een uitnodiging voor een intakegesprek.
Het bedrag van € 75,00 wordt afgetrokken van het lesgeld. Wanneer het intakegesprek onverhoopt niet kan doorgaan, is er de mogelijkheid tot afzeggen tot 3 dagen voor de afgesproken dag. Een 2 e intakegesprek kan gepland worden. Voor degenen die zich korter dan 3 dagen voor het geplande intakegesprek hebben afgemeld wordt nogmaals € 25.- in rekening gebracht.

Groepsgrootte

Om een maximaal rendement uit de opleiding te halen is een groepsgrootte van minimaal 12 en maximaal 16 personen wenselijk.

De kosten

Lesgelden: € 1750,00. (Na afrek van het betaalde inschrijfgeld ca. € 1675,00).
Hiernaast moet rekening worden gehouden met kosten voor boeken en materialen: € 100,00.
Over de betaling van het lesgeld in termijnen kunnen afspraken worden gemaakt.

Locatie en lesdagen

De lessen worden verzorgd in het centrum van Utrecht doorgaans op de vrijdag en zaterdag.

Aanmelden en meer informatie

Opleiding tot Doula 
T.n.v. D. Kroon
Fluitekruidweide 41
3448 JB Woerden
Tel: 06-50252021
E-mail: secretariaat@doulaopleiding.nl
www.doulaopleiding.nl